Bin med yngel och täckta yngel.

Täckt honung som ska slungas.